نرم کننده موی هاترکس

14

نرم کننده هاترکس یکی از محصولات مراقبت از مو می باشد که با PH اسیدی خود می تواند PH قلیایی مواد شیمیایی موجود در رنگ مو و اکسیدان و پودر دکلره را خنثی نماید .

نرم کننده هاترکس باعث بازگشت پولک های مو به حالت اولیه شده و از خروج رنگدانه های جدید از ساقه مو جلوگیری می کند .

نرم کننده هاترکس در حال حاضر در بسته بندی ۴ لیتری گالنی تولید می گردد.