اکسیدان گیاهی کراتینه هاترکس

10-copy

(عساره بابونه + کراتین)
کراتین پروتئنی است که قسمت عمده ای از ساقه مو از آن تشکیل می گردد .
کراتین موجود در اکسیدان هاترکس میتواند جذب مو شده و قسمت های آسیب دیده آنرا ترمیم نمایدو از تخریب ساقه مو در حین عملیات رنگ و مش جلوگیری نماید .
اکسیدان کراتینه گیاهی هاترکس علاوه بر داشتن خاصیت ضد حساسیت ، با ترکیبات گیاهی و عصاره گیاه بابونه نقش مهمی در حفظ سلامت و استحکام ساختار مو دارد .
در حال حاضر اکسیدان گیاهی کراتینه هاترکس در دو سایز ۱۵۰ میل و ۷۵۰ میل تولید می شود .