اکسیدان ضد حساسیت هاترکس

09-copy
(روغن زیتون ، نرم کننده)
اکسیدان هاترکس با استفاده از بهترین مواد اولیه و با ترکیبات بسیار موثر نظیر روغن زیتون نرم کننده و ماده ضد حساسیت بیزابولول تولید میگردد.
ماده ضد حساسیت باعث جلوگیری از خارش و سوزش در سطح پوست شده و روغن زیتون و نرم کننده از ساقه مو در برابر تاثیرات مخرب ترکیبات آمونیاک موجود در اکسیدان محافظت می نماید. در حال حاضر اکسیدان هاترکس در چهار سایز ۱۰۰ میل ، ۱۵۰ میل ، ۷۵۰ میل و ۴ لیتری تولید می شود .